நாணய மாற்றி, மாற்று விகிதங்கள்
நாணய மாற்றி பரிமாற்ற விகித கால்குலேட்டர் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் ஆன்லைன் நாணய மாற்று விகிதங்கள் வரலாறு

நாணய மாற்றி

பணம் மாற்றி 173 நாணயங்கள் மத்திய வங்கிகள் தினசரி அந்நிய செலாவணி வீதங்களின் கண்காணிக்கிறது.
மாற்றம்
மாற்று

உலக மாற்று விகிதங்கள். பணம் மாற்றி.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) (SGD):
மாற்று சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ   மாற்று சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யப்பானிய யென்  
யூரோ (EUR):
மாற்று யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று யூரோ செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று யூரோ செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று யூரோ செய்ய யப்பானிய யென்  
அமெரிக்க டொலர் (USD):
மாற்று அமெரிக்க டொலர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று அமெரிக்க டொலர் செய்ய யூரோ   மாற்று அமெரிக்க டொலர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று அமெரிக்க டொலர் செய்ய யப்பானிய யென்  
யுவன் ரென்மின்பி (CNY):
மாற்று யுவன் ரென்மின்பி செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று யுவன் ரென்மின்பி செய்ய யூரோ   மாற்று யுவன் ரென்மின்பி செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று யுவன் ரென்மின்பி செய்ய யப்பானிய யென்  
யப்பானிய யென் (JPY):
மாற்று யப்பானிய யென் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று யப்பானிய யென் செய்ய யூரோ   மாற்று யப்பானிய யென் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று யப்பானிய யென் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி  

மாற்று விகிதங்கள். அனைத்து உலக நாணய மாற்று.


Algerian Dinar (DZD):
மாற்று Algerian Dinar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Algerian Dinar செய்ய யூரோ   மாற்று Algerian Dinar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Algerian Dinar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Algerian Dinar செய்ய யப்பானிய யென்  
Bahamian Dollar (BSD):
மாற்று Bahamian Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Bahamian Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Bahamian Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Bahamian Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Bahamian Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Baht (THB):
மாற்று Baht செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Baht செய்ய யூரோ   மாற்று Baht செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Baht செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Baht செய்ய யப்பானிய யென்  
Balboa (PAB):
மாற்று Balboa செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Balboa செய்ய யூரோ   மாற்று Balboa செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Balboa செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Balboa செய்ய யப்பானிய யென்  
Belize Dollar (BZD):
மாற்று Belize Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Belize Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Belize Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Belize Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Belize Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) (BMD):
மாற்று Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) செய்ய யூரோ   மாற்று Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) செய்ய யப்பானிய யென்  
Boliviano (BOB):
மாற்று Boliviano செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Boliviano செய்ய யூரோ   மாற்று Boliviano செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Boliviano செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Boliviano செய்ய யப்பானிய யென்  
Brazilian Real (BRL):
மாற்று Brazilian Real செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Brazilian Real செய்ய யூரோ   மாற்று Brazilian Real செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Brazilian Real செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Brazilian Real செய்ய யப்பானிய யென்  
Burundian Franc (BIF):
மாற்று Burundian Franc செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Burundian Franc செய்ய யூரோ   மாற்று Burundian Franc செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Burundian Franc செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Burundian Franc செய்ய யப்பானிய யென்  
CFA Franc BCEAO (XAF):
மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய யூரோ   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய யப்பானிய யென்  
CFA Franc BCEAO (XOF):
மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய யூரோ   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று CFA Franc BCEAO செய்ய யப்பானிய யென்  
CFP franc (XPF):
மாற்று CFP franc செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று CFP franc செய்ய யூரோ   மாற்று CFP franc செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று CFP franc செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று CFP franc செய்ய யப்பானிய யென்  
Cayman Islands Dollar (KYD):
மாற்று Cayman Islands Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Cayman Islands Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Cayman Islands Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Cayman Islands Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Cayman Islands Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Chilean Peso (CLP):
மாற்று Chilean Peso செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Chilean Peso செய்ய யூரோ   மாற்று Chilean Peso செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Chilean Peso செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Chilean Peso செய்ய யப்பானிய யென்  
Colombian Peso (COP):
மாற்று Colombian Peso செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Colombian Peso செய்ய யூரோ   மாற்று Colombian Peso செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Colombian Peso செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Colombian Peso செய்ய யப்பானிய யென்  
Comoro Franc (KMF):
மாற்று Comoro Franc செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Comoro Franc செய்ய யூரோ   மாற்று Comoro Franc செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Comoro Franc செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Comoro Franc செய்ய யப்பானிய யென்  
Cordoba Oro (NIO):
மாற்று Cordoba Oro செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Cordoba Oro செய்ய யூரோ   மாற்று Cordoba Oro செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Cordoba Oro செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Cordoba Oro செய்ய யப்பானிய யென்  
Costa Rican Colon (CRC):
மாற்று Costa Rican Colon செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Costa Rican Colon செய்ய யூரோ   மாற்று Costa Rican Colon செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Costa Rican Colon செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Costa Rican Colon செய்ய யப்பானிய யென்  
Cuban Peso (CUP):
மாற்று Cuban Peso செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Cuban Peso செய்ய யூரோ   மாற்று Cuban Peso செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Cuban Peso செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Cuban Peso செய்ய யப்பானிய யென்  
Dalasi (GMD):
மாற்று Dalasi செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Dalasi செய்ய யூரோ   மாற்று Dalasi செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Dalasi செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Dalasi செய்ய யப்பானிய யென்  
Djibouti Franc (DJF):
மாற்று Djibouti Franc செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Djibouti Franc செய்ய யூரோ   மாற்று Djibouti Franc செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Djibouti Franc செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Djibouti Franc செய்ய யப்பானிய யென்  
Dobra (STD):
மாற்று Dobra செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Dobra செய்ய யூரோ   மாற்று Dobra செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Dobra செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Dobra செய்ய யப்பானிய யென்  
Dominican Peso (DOP):
மாற்று Dominican Peso செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Dominican Peso செய்ய யூரோ   மாற்று Dominican Peso செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Dominican Peso செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Dominican Peso செய்ய யப்பானிய யென்  
East Caribbean Dollar (XCD):
மாற்று East Caribbean Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று East Caribbean Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று East Caribbean Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று East Caribbean Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று East Caribbean Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Egyptian Pound (EGP):
மாற்று Egyptian Pound செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Egyptian Pound செய்ய யூரோ   மாற்று Egyptian Pound செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Egyptian Pound செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Egyptian Pound செய்ய யப்பானிய யென்  
Ethiopian Birr (ETB):
மாற்று Ethiopian Birr செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Ethiopian Birr செய்ய யூரோ   மாற்று Ethiopian Birr செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Ethiopian Birr செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Ethiopian Birr செய்ய யப்பானிய யென்  
Falkland Islands Pound (FKP):
மாற்று Falkland Islands Pound செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Falkland Islands Pound செய்ய யூரோ   மாற்று Falkland Islands Pound செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Falkland Islands Pound செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Falkland Islands Pound செய்ய யப்பானிய யென்  
Fiji Dollar (FJD):
மாற்று Fiji Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Fiji Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Fiji Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Fiji Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Fiji Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Franc Congolais (CDF):
மாற்று Franc Congolais செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Franc Congolais செய்ய யூரோ   மாற்று Franc Congolais செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Franc Congolais செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Franc Congolais செய்ய யப்பானிய யென்  
Guarani (PYG):
மாற்று Guarani செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Guarani செய்ய யூரோ   மாற்று Guarani செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Guarani செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Guarani செய்ய யப்பானிய யென்  
Guatemalan quetzal (GTQ):
மாற்று Guatemalan quetzal செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Guatemalan quetzal செய்ய யூரோ   மாற்று Guatemalan quetzal செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Guatemalan quetzal செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Guatemalan quetzal செய்ய யப்பானிய யென்  
Guinea Franc (GNF):
மாற்று Guinea Franc செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Guinea Franc செய்ய யூரோ   மாற்று Guinea Franc செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Guinea Franc செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Guinea Franc செய்ய யப்பானிய யென்  
Guyana Dollar (GYD):
மாற்று Guyana Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Guyana Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Guyana Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Guyana Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Guyana Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Haiti Gourde (HTG):
மாற்று Haiti Gourde செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Haiti Gourde செய்ய யூரோ   மாற்று Haiti Gourde செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Haiti Gourde செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Haiti Gourde செய்ய யப்பானிய யென்  
Hong Kong Dollar (HKD):
மாற்று Hong Kong Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Hong Kong Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Hong Kong Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Hong Kong Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Hong Kong Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Iranian Rial (IRR):
மாற்று Iranian Rial செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Iranian Rial செய்ய யூரோ   மாற்று Iranian Rial செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Iranian Rial செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Iranian Rial செய்ய யப்பானிய யென்  
Iraqi Dinar (IQD):
மாற்று Iraqi Dinar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Iraqi Dinar செய்ய யூரோ   மாற்று Iraqi Dinar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Iraqi Dinar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Iraqi Dinar செய்ய யப்பானிய யென்  
Jamaican Dollar (JMD):
மாற்று Jamaican Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Jamaican Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Jamaican Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Jamaican Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Jamaican Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Jordanian Dinar (JOD):
மாற்று Jordanian Dinar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Jordanian Dinar செய்ய யூரோ   மாற்று Jordanian Dinar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Jordanian Dinar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Jordanian Dinar செய்ய யப்பானிய யென்  
Kenyan Shilling (KES):
மாற்று Kenyan Shilling செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kenyan Shilling செய்ய யூரோ   மாற்று Kenyan Shilling செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kenyan Shilling செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kenyan Shilling செய்ய யப்பானிய யென்  
Kina (PGK):
மாற்று Kina செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kina செய்ய யூரோ   மாற்று Kina செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kina செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kina செய்ய யப்பானிய யென்  
Kip (LAK):
மாற்று Kip செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kip செய்ய யூரோ   மாற்று Kip செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kip செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kip செய்ய யப்பானிய யென்  
Kwacha (ZMW):
மாற்று Kwacha செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kwacha செய்ய யூரோ   மாற்று Kwacha செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kwacha செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kwacha செய்ய யப்பானிய யென்  
Kwacha (ZMK):
மாற்று Kwacha செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kwacha செய்ய யூரோ   மாற்று Kwacha செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kwacha செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kwacha செய்ய யப்பானிய யென்  
Kwacha (MWK):
மாற்று Kwacha செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kwacha செய்ய யூரோ   மாற்று Kwacha செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kwacha செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kwacha செய்ய யப்பானிய யென்  
Kyat (MMK):
மாற்று Kyat செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Kyat செய்ய யூரோ   மாற்று Kyat செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Kyat செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Kyat செய்ய யப்பானிய யென்  
Lebanese Pound (LBP):
மாற்று Lebanese Pound செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Lebanese Pound செய்ய யூரோ   மாற்று Lebanese Pound செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Lebanese Pound செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Lebanese Pound செய்ய யப்பானிய யென்  
Lempira (HNL):
மாற்று Lempira செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Lempira செய்ய யூரோ   மாற்று Lempira செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Lempira செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Lempira செய்ய யப்பானிய யென்  
Leone (SLL):
மாற்று Leone செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Leone செய்ய யூரோ   மாற்று Leone செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Leone செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Leone செய்ய யப்பானிய யென்  
Liberian Dollar (LRD):
மாற்று Liberian Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Liberian Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Liberian Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Liberian Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Liberian Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Libyan Dinar (LYD):
மாற்று Libyan Dinar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Libyan Dinar செய்ய யூரோ   மாற்று Libyan Dinar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Libyan Dinar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Libyan Dinar செய்ய யப்பானிய யென்  
Lilangeni (SZL):
மாற்று Lilangeni செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Lilangeni செய்ய யூரோ   மாற்று Lilangeni செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Lilangeni செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Lilangeni செய்ய யப்பானிய யென்  
Loti (LSL):
மாற்று Loti செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Loti செய்ய யூரோ   மாற்று Loti செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Loti செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Loti செய்ய யப்பானிய யென்  
Macanese pataca (MOP):
மாற்று Macanese pataca செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Macanese pataca செய்ய யூரோ   மாற்று Macanese pataca செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Macanese pataca செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Macanese pataca செய்ய யப்பானிய யென்  
Malagasy Ariary (MGA):
மாற்று Malagasy Ariary செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Malagasy Ariary செய்ய யூரோ   மாற்று Malagasy Ariary செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Malagasy Ariary செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Malagasy Ariary செய்ய யப்பானிய யென்  
Maltese Lira (MTL):
மாற்று Maltese Lira செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Maltese Lira செய்ய யூரோ   மாற்று Maltese Lira செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Maltese Lira செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Maltese Lira செய்ய யப்பானிய யென்  
Mauritius Rupee (MUR):
மாற்று Mauritius Rupee செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Mauritius Rupee செய்ய யூரோ   மாற்று Mauritius Rupee செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Mauritius Rupee செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Mauritius Rupee செய்ய யப்பானிய யென்  
Mexican Peso (MXN):
மாற்று Mexican Peso செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Mexican Peso செய்ய யூரோ   மாற்று Mexican Peso செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Mexican Peso செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Mexican Peso செய்ய யப்பானிய யென்  
Moroccan Dirham (MAD):
மாற்று Moroccan Dirham செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Moroccan Dirham செய்ய யூரோ   மாற்று Moroccan Dirham செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Moroccan Dirham செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Moroccan Dirham செய்ய யப்பானிய யென்  
Mozambican metical (MZN):
மாற்று Mozambican metical செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Mozambican metical செய்ய யூரோ   மாற்று Mozambican metical செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Mozambican metical செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Mozambican metical செய்ய யப்பானிய யென்  
Naira (NGN):
மாற்று Naira செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Naira செய்ய யூரோ   மாற்று Naira செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Naira செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Naira செய்ய யப்பானிய யென்  
Nakfa (ERN):
மாற்று Nakfa செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Nakfa செய்ய யூரோ   மாற்று Nakfa செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Nakfa செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Nakfa செய்ய யப்பானிய யென்  
Namibian Dollar (NAD):
மாற்று Namibian Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Namibian Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Namibian Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Namibian Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Namibian Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
New Israeli Shekel (ILS):
மாற்று New Israeli Shekel செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று New Israeli Shekel செய்ய யூரோ   மாற்று New Israeli Shekel செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று New Israeli Shekel செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று New Israeli Shekel செய்ய யப்பானிய யென்  
New Taiwan Dollar (TWD):
மாற்று New Taiwan Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று New Taiwan Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று New Taiwan Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று New Taiwan Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று New Taiwan Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
New Zealand Dollar (NZD):
மாற்று New Zealand Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று New Zealand Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று New Zealand Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று New Zealand Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று New Zealand Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Ngultrum (BTN):
மாற்று Ngultrum செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Ngultrum செய்ய யூரோ   மாற்று Ngultrum செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Ngultrum செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Ngultrum செய்ய யப்பானிய யென்  
North Korean Won (KPW):
மாற்று North Korean Won செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று North Korean Won செய்ய யூரோ   மாற்று North Korean Won செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று North Korean Won செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று North Korean Won செய்ய யப்பானிய யென்  
Nuevo Sol (PEN):
மாற்று Nuevo Sol செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Nuevo Sol செய்ய யூரோ   மாற்று Nuevo Sol செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Nuevo Sol செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Nuevo Sol செய்ய யப்பானிய யென்  
Ouguiya (MRO):
மாற்று Ouguiya செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Ouguiya செய்ய யூரோ   மாற்று Ouguiya செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Ouguiya செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Ouguiya செய்ய யப்பானிய யென்  
Pa'anga (TOP):
மாற்று Pa'anga செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Pa'anga செய்ய யூரோ   மாற்று Pa'anga செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Pa'anga செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Pa'anga செய்ய யப்பானிய யென்  
Pakistan Rupee (PKR):
மாற்று Pakistan Rupee செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Pakistan Rupee செய்ய யூரோ   மாற்று Pakistan Rupee செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Pakistan Rupee செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Pakistan Rupee செய்ய யப்பானிய யென்  
Philippine Peso (PHP):
மாற்று Philippine Peso செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Philippine Peso செய்ய யூரோ   மாற்று Philippine Peso செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Philippine Peso செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Philippine Peso செய்ய யப்பானிய யென்  
Pound Sterling (GBP):
மாற்று Pound Sterling செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Pound Sterling செய்ய யூரோ   மாற்று Pound Sterling செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Pound Sterling செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Pound Sterling செய்ய யப்பானிய யென்  
Pula (BWP):
மாற்று Pula செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Pula செய்ய யூரோ   மாற்று Pula செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Pula செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Pula செய்ய யப்பானிய யென்  
Riel (KHR):
மாற்று Riel செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Riel செய்ய யூரோ   மாற்று Riel செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Riel செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Riel செய்ய யப்பானிய யென்  
Rufiyaa (MVR):
மாற்று Rufiyaa செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Rufiyaa செய்ய யூரோ   மாற்று Rufiyaa செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Rufiyaa செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Rufiyaa செய்ய யப்பானிய யென்  
Rupiah (IDR):
மாற்று Rupiah செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Rupiah செய்ய யூரோ   மாற்று Rupiah செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Rupiah செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Rupiah செய்ய யப்பானிய யென்  
Rwanda Franc (RWF):
மாற்று Rwanda Franc செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Rwanda Franc செய்ய யூரோ   மாற்று Rwanda Franc செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Rwanda Franc செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Rwanda Franc செய்ய யப்பானிய யென்  
Saint Helena Pound (SHP):
மாற்று Saint Helena Pound செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Saint Helena Pound செய்ய யூரோ   மாற்று Saint Helena Pound செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Saint Helena Pound செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Saint Helena Pound செய்ய யப்பானிய யென்  
Seychelles Rupee (SCR):
மாற்று Seychelles Rupee செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Seychelles Rupee செய்ய யூரோ   மாற்று Seychelles Rupee செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Seychelles Rupee செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Seychelles Rupee செய்ய யப்பானிய யென்  
Solomon Islands Dollar (SBD):
மாற்று Solomon Islands Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Solomon Islands Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Solomon Islands Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Solomon Islands Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Solomon Islands Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Som (KGS):
மாற்று Som செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Som செய்ய யூரோ   மாற்று Som செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Som செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Som செய்ய யப்பானிய யென்  
Somali Shilling (SOS):
மாற்று Somali Shilling செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Somali Shilling செய்ய யூரோ   மாற்று Somali Shilling செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Somali Shilling செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Somali Shilling செய்ய யப்பானிய யென்  
Somoni (TJS):
மாற்று Somoni செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Somoni செய்ய யூரோ   மாற்று Somoni செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Somoni செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Somoni செய்ய யப்பானிய யென்  
Special Drawing Rights (XDR):
மாற்று Special Drawing Rights செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Special Drawing Rights செய்ய யூரோ   மாற்று Special Drawing Rights செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Special Drawing Rights செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Special Drawing Rights செய்ய யப்பானிய யென்  
Surinam Dollar (SRD):
மாற்று Surinam Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Surinam Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Surinam Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Surinam Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Surinam Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Syrian Pound (SYP):
மாற்று Syrian Pound செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Syrian Pound செய்ய யூரோ   மாற்று Syrian Pound செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Syrian Pound செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Syrian Pound செய்ய யப்பானிய யென்  
Tanzanian Shilling (TZS):
மாற்று Tanzanian Shilling செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Tanzanian Shilling செய்ய யூரோ   மாற்று Tanzanian Shilling செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Tanzanian Shilling செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Tanzanian Shilling செய்ய யப்பானிய யென்  
Trinidad and Tobago Dollar (TTD):
மாற்று Trinidad and Tobago Dollar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Trinidad and Tobago Dollar செய்ய யூரோ   மாற்று Trinidad and Tobago Dollar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Trinidad and Tobago Dollar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Trinidad and Tobago Dollar செய்ய யப்பானிய யென்  
Tugrik (MNT):
மாற்று Tugrik செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Tugrik செய்ய யூரோ   மாற்று Tugrik செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Tugrik செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Tugrik செய்ய யப்பானிய யென்  
Tunisian Dinar (TND):
மாற்று Tunisian Dinar செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Tunisian Dinar செய்ய யூரோ   மாற்று Tunisian Dinar செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Tunisian Dinar செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Tunisian Dinar செய்ய யப்பானிய யென்  
Uganda Shilling (UGX):
மாற்று Uganda Shilling செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Uganda Shilling செய்ய யூரோ   மாற்று Uganda Shilling செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Uganda Shilling செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Uganda Shilling செய்ய யப்பானிய யென்  
Unidades de formento (Funds code) (CLF):
மாற்று Unidades de formento (Funds code) செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Unidades de formento (Funds code) செய்ய யூரோ   மாற்று Unidades de formento (Funds code) செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Unidades de formento (Funds code) செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Unidades de formento (Funds code) செய்ய யப்பானிய யென்  
Uzbekistan Som (UZS):
மாற்று Uzbekistan Som செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Uzbekistan Som செய்ய யூரோ   மாற்று Uzbekistan Som செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Uzbekistan Som செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Uzbekistan Som செய்ய யப்பானிய யென்  
Won (KRW):
மாற்று Won செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று Won செய்ய யூரோ   மாற்று Won செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று Won செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று Won செய்ய யப்பானிய யென்  
அசர்பைஜானிய மனாட் (AZN):
மாற்று அசர்பைஜானிய மனாட் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று அசர்பைஜானிய மனாட் செய்ய யூரோ   மாற்று அசர்பைஜானிய மனாட் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று அசர்பைஜானிய மனாட் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று அசர்பைஜானிய மனாட் செய்ய யப்பானிய யென்  
அப்கானி (AFN):
மாற்று அப்கானி செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று அப்கானி செய்ய யூரோ   மாற்று அப்கானி செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று அப்கானி செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று அப்கானி செய்ய யப்பானிய யென்  
அரூபன் கில்டர் (AWG):
மாற்று அரூபன் கில்டர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று அரூபன் கில்டர் செய்ய யூரோ   மாற்று அரூபன் கில்டர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று அரூபன் கில்டர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று அரூபன் கில்டர் செய்ய யப்பானிய யென்  
அல்பேனிய லெக் (ALL):
மாற்று அல்பேனிய லெக் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று அல்பேனிய லெக் செய்ய யூரோ   மாற்று அல்பேனிய லெக் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று அல்பேனிய லெக் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று அல்பேனிய லெக் செய்ய யப்பானிய யென்  
அவுஸ்திரேலிய டொலர் (AUD):
மாற்று அவுஸ்திரேலிய டொலர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று அவுஸ்திரேலிய டொலர் செய்ய யூரோ   மாற்று அவுஸ்திரேலிய டொலர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று அவுஸ்திரேலிய டொலர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று அவுஸ்திரேலிய டொலர் செய்ய யப்பானிய யென்  
ஆர்ஜென்டின பீசோ (ARS):
மாற்று ஆர்ஜென்டின பீசோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஆர்ஜென்டின பீசோ செய்ய யூரோ   மாற்று ஆர்ஜென்டின பீசோ செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஆர்ஜென்டின பீசோ செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஆர்ஜென்டின பீசோ செய்ய யப்பானிய யென்  
ஆர்மேனிய டிராம் (AMD):
மாற்று ஆர்மேனிய டிராம் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஆர்மேனிய டிராம் செய்ய யூரோ   மாற்று ஆர்மேனிய டிராம் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஆர்மேனிய டிராம் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஆர்மேனிய டிராம் செய்ய யப்பானிய யென்  
இந்திய ரூபாய் (INR):
மாற்று இந்திய ரூபாய் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று இந்திய ரூபாய் செய்ய யூரோ   மாற்று இந்திய ரூபாய் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று இந்திய ரூபாய் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று இந்திய ரூபாய் செய்ய யப்பானிய யென்  
இலங்கை ரூபாய் (LKR):
மாற்று இலங்கை ரூபாய் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று இலங்கை ரூபாய் செய்ய யூரோ   மாற்று இலங்கை ரூபாய் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று இலங்கை ரூபாய் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று இலங்கை ரூபாய் செய்ய யப்பானிய யென்  
உருகுவே பீசோ (UYU):
மாற்று உருகுவே பீசோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று உருகுவே பீசோ செய்ய யூரோ   மாற்று உருகுவே பீசோ செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று உருகுவே பீசோ செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று உருகுவே பீசோ செய்ய யப்பானிய யென்  
ஐஸ்லாந்திய குரோனா (ISK):
மாற்று ஐஸ்லாந்திய குரோனா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஐஸ்லாந்திய குரோனா செய்ய யூரோ   மாற்று ஐஸ்லாந்திய குரோனா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஐஸ்லாந்திய குரோனா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஐஸ்லாந்திய குரோனா செய்ய யப்பானிய யென்  
ஓமானி ரியால் (OMR):
மாற்று ஓமானி ரியால் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஓமானி ரியால் செய்ய யூரோ   மாற்று ஓமானி ரியால் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஓமானி ரியால் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஓமானி ரியால் செய்ய யப்பானிய யென்  
கத்தாரி ரியால் (QAR):
மாற்று கத்தாரி ரியால் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கத்தாரி ரியால் செய்ய யூரோ   மாற்று கத்தாரி ரியால் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கத்தாரி ரியால் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கத்தாரி ரியால் செய்ய யப்பானிய யென்  
கனேடிய டொலர் (CAD):
மாற்று கனேடிய டொலர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கனேடிய டொலர் செய்ய யூரோ   மாற்று கனேடிய டொலர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கனேடிய டொலர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கனேடிய டொலர் செய்ய யப்பானிய யென்  
கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு (BAM):
மாற்று கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு செய்ய யூரோ   மாற்று கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கன்வர்ட்டிபிள் மார்க்கு செய்ய யப்பானிய யென்  
கர்ந்ஸீ பவுண்டு (GGP):
மாற்று கர்ந்ஸீ பவுண்டு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கர்ந்ஸீ பவுண்டு செய்ய யூரோ   மாற்று கர்ந்ஸீ பவுண்டு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கர்ந்ஸீ பவுண்டு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கர்ந்ஸீ பவுண்டு செய்ய யப்பானிய யென்  
கானா செடி (GHS):
மாற்று கானா செடி செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கானா செடி செய்ய யூரோ   மாற்று கானா செடி செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கானா செடி செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கானா செடி செய்ய யப்பானிய யென்  
கிப்ரால்ட்டர் பவுண்ட் (GIP):
மாற்று கிப்ரால்ட்டர் பவுண்ட் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கிப்ரால்ட்டர் பவுண்ட் செய்ய யூரோ   மாற்று கிப்ரால்ட்டர் பவுண்ட் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கிப்ரால்ட்டர் பவுண்ட் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கிப்ரால்ட்டர் பவுண்ட் செய்ய யப்பானிய யென்  
குரூன் (EEK):
மாற்று குரூன் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று குரூன் செய்ய யூரோ   மாற்று குரூன் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று குரூன் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று குரூன் செய்ய யப்பானிய யென்  
குரோவாசிய குனா (HRK):
மாற்று குரோவாசிய குனா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று குரோவாசிய குனா செய்ய யூரோ   மாற்று குரோவாசிய குனா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று குரோவாசிய குனா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று குரோவாசிய குனா செய்ய யப்பானிய யென்  
குவான்சா (AOA):
மாற்று குவான்சா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று குவான்சா செய்ய யூரோ   மாற்று குவான்சா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று குவான்சா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று குவான்சா செய்ய யப்பானிய யென்  
குவைத் தினார் (KWD):
மாற்று குவைத் தினார் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று குவைத் தினார் செய்ய யூரோ   மாற்று குவைத் தினார் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று குவைத் தினார் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று குவைத் தினார் செய்ய யப்பானிய யென்  
கேப் வேர்ட் எஸ்கடா (CVE):
மாற்று கேப் வேர்ட் எஸ்கடா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று கேப் வேர்ட் எஸ்கடா செய்ய யூரோ   மாற்று கேப் வேர்ட் எஸ்கடா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று கேப் வேர்ட் எஸ்கடா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று கேப் வேர்ட் எஸ்கடா செய்ய யப்பானிய யென்  
சவூதி ரியால் (SAR):
மாற்று சவூதி ரியால் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று சவூதி ரியால் செய்ய யூரோ   மாற்று சவூதி ரியால் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று சவூதி ரியால் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று சவூதி ரியால் செய்ய யப்பானிய யென்  
சால்வடார் பெருங்குடல் (SVC):
மாற்று சால்வடார் பெருங்குடல் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று சால்வடார் பெருங்குடல் செய்ய யூரோ   மாற்று சால்வடார் பெருங்குடல் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று சால்வடார் பெருங்குடல் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று சால்வடார் பெருங்குடல் செய்ய யப்பானிய யென்  
சுவிஸ் பிராங்க் (CHF):
மாற்று சுவிஸ் பிராங்க் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று சுவிஸ் பிராங்க் செய்ய யூரோ   மாற்று சுவிஸ் பிராங்க் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று சுவிஸ் பிராங்க் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று சுவிஸ் பிராங்க் செய்ய யப்பானிய யென்  
சுவீடிய குரோனா (SEK):
மாற்று சுவீடிய குரோனா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று சுவீடிய குரோனா செய்ய யூரோ   மாற்று சுவீடிய குரோனா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று சுவீடிய குரோனா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று சுவீடிய குரோனா செய்ய யப்பானிய யென்  
சூடான் பவுண்டு (SDG):
மாற்று சூடான் பவுண்டு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று சூடான் பவுண்டு செய்ய யூரோ   மாற்று சூடான் பவுண்டு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று சூடான் பவுண்டு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று சூடான் பவுண்டு செய்ய யப்பானிய யென்  
செக் கொருனா (CZK):
மாற்று செக் கொருனா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று செக் கொருனா செய்ய யூரோ   மாற்று செக் கொருனா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று செக் கொருனா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று செக் கொருனா செய்ய யப்பானிய யென்  
செர்பியன் தினார் (RSD):
மாற்று செர்பியன் தினார் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று செர்பியன் தினார் செய்ய யூரோ   மாற்று செர்பியன் தினார் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று செர்பியன் தினார் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று செர்பியன் தினார் செய்ய யப்பானிய யென்  
ஜிம்பாப்வே டாலர் (ZWL):
மாற்று ஜிம்பாப்வே டாலர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஜிம்பாப்வே டாலர் செய்ய யூரோ   மாற்று ஜிம்பாப்வே டாலர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஜிம்பாப்வே டாலர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஜிம்பாப்வே டாலர் செய்ய யப்பானிய யென்  
ஜெர்சி பவுண்டு (JEP):
மாற்று ஜெர்சி பவுண்டு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஜெர்சி பவுண்டு செய்ய யூரோ   மாற்று ஜெர்சி பவுண்டு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஜெர்சி பவுண்டு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஜெர்சி பவுண்டு செய்ய யப்பானிய யென்  
ஜோர்ஜிய லாரி (GEL):
மாற்று ஜோர்ஜிய லாரி செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஜோர்ஜிய லாரி செய்ய யூரோ   மாற்று ஜோர்ஜிய லாரி செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஜோர்ஜிய லாரி செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஜோர்ஜிய லாரி செய்ய யப்பானிய யென்  
டானிய குரோன் (DKK):
மாற்று டானிய குரோன் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று டானிய குரோன் செய்ய யூரோ   மாற்று டானிய குரோன் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று டானிய குரோன் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று டானிய குரோன் செய்ய யப்பானிய யென்  
டிராய் அவுன்ஸ் தங்கம் / மின்னணு தங்கம்) (XAU):
மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் தங்கம் / மின்னணு தங்கம்) செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் தங்கம் / மின்னணு தங்கம்) செய்ய யூரோ   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் தங்கம் / மின்னணு தங்கம்) செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் தங்கம் / மின்னணு தங்கம்) செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் தங்கம் / மின்னணு தங்கம்) செய்ய யப்பானிய யென்  
டிராய் அவுன்ஸ் வெள்ளி (XAG):
மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் வெள்ளி செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் வெள்ளி செய்ய யூரோ   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் வெள்ளி செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் வெள்ளி செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று டிராய் அவுன்ஸ் வெள்ளி செய்ய யப்பானிய யென்  
டெங்கே (KZT):
மாற்று டெங்கே செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று டெங்கே செய்ய யூரோ   மாற்று டெங்கே செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று டெங்கே செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று டெங்கே செய்ய யப்பானிய யென்  
டொங் (VND):
மாற்று டொங் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று டொங் செய்ய யூரோ   மாற்று டொங் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று டொங் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று டொங் செய்ய யப்பானிய யென்  
தாக்கா (BDT):
மாற்று தாக்கா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று தாக்கா செய்ய யூரோ   மாற்று தாக்கா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று தாக்கா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று தாக்கா செய்ய யப்பானிய யென்  
தாளா (WST):
மாற்று தாளா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று தாளா செய்ய யூரோ   மாற்று தாளா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று தாளா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று தாளா செய்ய யப்பானிய யென்  
துருக்கிய லிரா (TRY):
மாற்று துருக்கிய லிரா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று துருக்கிய லிரா செய்ய யூரோ   மாற்று துருக்கிய லிரா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று துருக்கிய லிரா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று துருக்கிய லிரா செய்ய யப்பானிய யென்  
துர்க்மெனிஸ்தான் புதிய மனாட் (TMT):
மாற்று துர்க்மெனிஸ்தான் புதிய மனாட் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று துர்க்மெனிஸ்தான் புதிய மனாட் செய்ய யூரோ   மாற்று துர்க்மெனிஸ்தான் புதிய மனாட் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று துர்க்மெனிஸ்தான் புதிய மனாட் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று துர்க்மெனிஸ்தான் புதிய மனாட் செய்ய யப்பானிய யென்  
தெனார் (MKD):
மாற்று தெனார் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று தெனார் செய்ய யூரோ   மாற்று தெனார் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று தெனார் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று தெனார் செய்ய யப்பானிய யென்  
நெதர்லாந்து அண்டிலியன் கில்டர் (ANG):
மாற்று நெதர்லாந்து அண்டிலியன் கில்டர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று நெதர்லாந்து அண்டிலியன் கில்டர் செய்ய யூரோ   மாற்று நெதர்லாந்து அண்டிலியன் கில்டர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று நெதர்லாந்து அண்டிலியன் கில்டர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று நெதர்லாந்து அண்டிலியன் கில்டர் செய்ய யப்பானிய யென்  
நேபாள ரூபாய் (NPR):
மாற்று நேபாள ரூபாய் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று நேபாள ரூபாய் செய்ய யூரோ   மாற்று நேபாள ரூபாய் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று நேபாள ரூபாய் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று நேபாள ரூபாய் செய்ய யப்பானிய யென்  
நோர்வே குரோனா (NOK):
மாற்று நோர்வே குரோனா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று நோர்வே குரோனா செய்ய யூரோ   மாற்று நோர்வே குரோனா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று நோர்வே குரோனா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று நோர்வே குரோனா செய்ய யப்பானிய யென்  
பஹ்ரைனி டினார் (BHD):
மாற்று பஹ்ரைனி டினார் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று பஹ்ரைனி டினார் செய்ய யூரோ   மாற்று பஹ்ரைனி டினார் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று பஹ்ரைனி டினார் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று பஹ்ரைனி டினார் செய்ய யப்பானிய யென்  
பார்படோஸ் டொலர் (BBD):
மாற்று பார்படோஸ் டொலர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று பார்படோஸ் டொலர் செய்ய யூரோ   மாற்று பார்படோஸ் டொலர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று பார்படோஸ் டொலர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று பார்படோஸ் டொலர் செய்ய யப்பானிய யென்  
புதிய ரொமேனிய லியு (RON):
மாற்று புதிய ரொமேனிய லியு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று புதிய ரொமேனிய லியு செய்ய யூரோ   மாற்று புதிய ரொமேனிய லியு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று புதிய ரொமேனிய லியு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று புதிய ரொமேனிய லியு செய்ய யப்பானிய யென்  
புரூணை டொலர் (BND):
மாற்று புரூணை டொலர் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று புரூணை டொலர் செய்ய யூரோ   மாற்று புரூணை டொலர் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று புரூணை டொலர் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று புரூணை டொலர் செய்ய யப்பானிய யென்  
பெலருசிய ரூபிள் (BYN):
மாற்று பெலருசிய ரூபிள் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று பெலருசிய ரூபிள் செய்ய யூரோ   மாற்று பெலருசிய ரூபிள் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று பெலருசிய ரூபிள் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று பெலருசிய ரூபிள் செய்ய யப்பானிய யென்  
போரிண்ட் (HUF):
மாற்று போரிண்ட் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று போரிண்ட் செய்ய யூரோ   மாற்று போரிண்ட் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று போரிண்ட் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று போரிண்ட் செய்ய யப்பானிய யென்  
மலேசிய ரிங்கிட் (MYR):
மாற்று மலேசிய ரிங்கிட் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று மலேசிய ரிங்கிட் செய்ய யூரோ   மாற்று மலேசிய ரிங்கிட் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று மலேசிய ரிங்கிட் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று மலேசிய ரிங்கிட் செய்ய யப்பானிய யென்  
மல்டோவிய லியு (MDL):
மாற்று மல்டோவிய லியு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று மல்டோவிய லியு செய்ய யூரோ   மாற்று மல்டோவிய லியு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று மல்டோவிய லியு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று மல்டோவிய லியு செய்ய யப்பானிய யென்  
மேங்க்ஸ் பவுண்டு (IMP):
மாற்று மேங்க்ஸ் பவுண்டு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று மேங்க்ஸ் பவுண்டு செய்ய யூரோ   மாற்று மேங்க்ஸ் பவுண்டு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று மேங்க்ஸ் பவுண்டு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று மேங்க்ஸ் பவுண்டு செய்ய யப்பானிய யென்  
யூஏஈ திராம் (AED):
மாற்று யூஏஈ திராம் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று யூஏஈ திராம் செய்ய யூரோ   மாற்று யூஏஈ திராம் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று யூஏஈ திராம் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று யூஏஈ திராம் செய்ய யப்பானிய யென்  
யேமன் ரியால் (YER):
மாற்று யேமன் ரியால் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று யேமன் ரியால் செய்ய யூரோ   மாற்று யேமன் ரியால் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று யேமன் ரியால் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று யேமன் ரியால் செய்ய யப்பானிய யென்  
ரண்ட் (ZAR):
மாற்று ரண்ட் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ரண்ட் செய்ய யூரோ   மாற்று ரண்ட் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ரண்ட் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ரண்ட் செய்ய யப்பானிய யென்  
ரஷ்ய ரூபிள் (RUB):
மாற்று ரஷ்ய ரூபிள் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ரஷ்ய ரூபிள் செய்ய யூரோ   மாற்று ரஷ்ய ரூபிள் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ரஷ்ய ரூபிள் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ரஷ்ய ரூபிள் செய்ய யப்பானிய யென்  
லாத்வியன் லாட்ஸ் (LVL):
மாற்று லாத்வியன் லாட்ஸ் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று லாத்வியன் லாட்ஸ் செய்ய யூரோ   மாற்று லாத்வியன் லாட்ஸ் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று லாத்வியன் லாட்ஸ் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று லாத்வியன் லாட்ஸ் செய்ய யப்பானிய யென்  
லித்துவேனிய லித்தாஸ் (LTL):
மாற்று லித்துவேனிய லித்தாஸ் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று லித்துவேனிய லித்தாஸ் செய்ய யூரோ   மாற்று லித்துவேனிய லித்தாஸ் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று லித்துவேனிய லித்தாஸ் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று லித்துவேனிய லித்தாஸ் செய்ய யப்பானிய யென்  
லெவ் (BGN):
மாற்று லெவ் செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று லெவ் செய்ய யூரோ   மாற்று லெவ் செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று லெவ் செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று லெவ் செய்ய யப்பானிய யென்  
வட்டு (VUV):
மாற்று வட்டு செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று வட்டு செய்ய யூரோ   மாற்று வட்டு செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று வட்டு செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று வட்டு செய்ய யப்பானிய யென்  
வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி (VEF):
மாற்று வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி செய்ய யூரோ   மாற்று வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி செய்ய யப்பானிய யென்  
ஸ்வாட்டெ (PLN):
மாற்று ஸ்வாட்டெ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஸ்வாட்டெ செய்ய யூரோ   மாற்று ஸ்வாட்டெ செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஸ்வாட்டெ செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஸ்வாட்டெ செய்ய யப்பானிய யென்  
ஹிருன்யா (UAH):
மாற்று ஹிருன்யா செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்)   மாற்று ஹிருன்யா செய்ய யூரோ   மாற்று ஹிருன்யா செய்ய அமெரிக்க டொலர்   மாற்று ஹிருன்யா செய்ய யுவன் ரென்மின்பி   மாற்று ஹிருன்யா செய்ய யப்பானிய யென்  

நாணய கால்குலேட்டரில், அனைத்து உலக நாணயங்களின் தினசரி விகிதங்கள் கண்காணிக்கப்படும்.

நாணய மாற்றி ஒரு இலவச ஆன்லைன் சேவையாகும், இது அனைத்து உலக நாணயங்களின் குறுக்கு விகிதங்களைக் கண்டறிய உங்களை அனுமதிக்கிறது.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) உலகின் பிற நாணயங்கள் தொடர்பாக தேசிய வங்கியால் மாற்று விகிதம் தினசரி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) குறுக்கு வீதமும் ஐரோப்பிய தேசிய வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் இந்த இரண்டு மதிப்புகள் moneyratestoday.com இணையதளத்தில் நீங்கள் காணக்கூடிய வேறு எந்த நாணயத்திற்கும்

நாணயத்தை மாற்றவும், அதாவது எந்தவொரு வணிக வங்கியிலும் ஒரு நாணயத்தை சாதகமான விகிதத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளலாம். எங்கள் நாணய மாற்றியில் தினசரி கண்காணிக்கப்படும் குறுக்கு மாற்று விகிதங்களின் அடிப்படையில் வங்கியில் நாணய மாற்று வீதம் அமைக்கப்படுகிறது.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன்றைய பரிமாற்ற வீதத்தையும், அத்துடன் எங்கள் ஆன்லைன் சேவையில் டாலர், யூரோ, யுவான் மற்றும் உலகின் பிற முக்கிய நாணயங்களையும் ஆய்வு செய்யுங்கள் நாணய மாற்றி மற்றும் நாணயத்தை லாபகரமாக மாற்றவும்.

டாலருக்கும் யூரோவிற்கும் எதிரான சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் குறுக்கு வீதம், யூரோவுக்கு எதிரான டாலரின் குறுக்கு வீதம், டாலருக்கு எதிரான யூரோவின் குறுக்கு வீதம் மற்றும் உலகின் முக்கிய நாணயங்களின் பிற விகிதங்கள் முக்கிய விகிதங்கள் அல்லது முக்கிய நாணயங்கள். அவை மற்ற அனைத்து உலக நாணயங்களின் விகிதங்களையும் பாதிக்கின்றன.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு, பின்வரும் குறுக்கு விகிதங்களை முக்கியமாகக் கருதுகிறோம்:

  • சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) யூரோ மாற்று விகிதத்திற்கு
  • அமெரிக்க டாலருக்கு சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் மாற்று வீதம்
  • சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) யுவான் மாற்று விகிதத்திற்கு
  • சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) யென் மாற்று விகிதத்திற்கு

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கான பிற நாணயங்களுக்கான பல மாற்று விகிதங்கள் இந்த குறுக்கு விகிதங்களின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு ஆர்மேனிய டிராம் க்கு மாற்று விகிதம் பொதுவாக சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) அமெரிக்க டாலர் மற்றும் யூரோவுக்கு எதிராக. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் மதிப்பைக் கணக்கிட, இன்று தேசிய வங்கியிடமிருந்தும் ஐரோப்பிய வங்கியிலிருந்தும் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்ட விகிதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பரிமாற்ற வர்த்தக புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் வங்கிகள் ஒவ்வொரு நாளும் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) மற்றும் பிற உலக நாணயங்களுக்கான மாற்று விகிதங்களை நிர்ணயிக்கின்றன. எங்கள் வலைத்தளத்தில் நீங்கள் பரிமாற்ற வீதங்களின் உடனடி மதிப்புகளை பரிமாற்றத்தில் கண்காணிக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, அந்நிய செலாவணி பரிமாற்ற ஆன்லைனில் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் பரிமாற்ற வீதம் .

moneyratestoday.com அனைத்து உலக நாணயங்களின் அனைத்து குறுக்கு விகிதங்களையும் உண்மையான நேரத்தில் கண்காணிக்கிறது.

உத்தியோகபூர்வ திறந்த நம்பகமான மூலங்களிலிருந்து தகவல்களை பரிமாற்றம் மதிப்பிடுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, டாலருக்கும் யூரோவிற்கும் எதிரான சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் குறுக்கு வீதம் இன்றைய பிரதான தேசிய வங்கியிலிருந்து, சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) டாலர் மற்றும் ஐரோப்பிய வங்கியிலிருந்து யூரோவுக்கு எதிராக, உடனடி சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றத்தின் பரிமாற்ற வீதம் ஆன்லைனில்.

எந்தவொரு உலக நாணயத்தின் பரிமாற்ற வீதத்தையும் வேறு எந்த நாணயத்திற்கும் கண்டுபிடிக்க, நாணயங்களின் பெயர்கள் அல்லது அவற்றின் சர்வதேச சின்னங்களை எங்கள் நாணய மாற்றியின் துறைகளில் உள்ளிட, "மொழிபெயர்ப்பு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. நீங்கள் வருவாய் விகிதத்தை கணக்கிட வேண்டும் என்றால், "இடமாற்று" பொத்தானைப் பயன்படுத்தி நாணயங்களை இடமாற்றம் செய்யுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, அமெரிக்க டாலருக்கு சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் மாற்று வீதத்தை நீங்கள் விரும்பினால், முதல் துறையில் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) என்ற பெயரை உள்ளிடவும். அமெரிக்க டாலர் "இரண்டாவது புலத்தில் மற்றும் மாற்ற என்பதைக் கிளிக் செய்க. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு அமெரிக்க டாலரின் குறுக்கு வீதம் தேவைப்பட்டால், "மாற்றம்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) உலகின் வேறு எந்த நாணயத்திற்கும் பரிமாற்ற வீதத்தைக் கண்டறிய இரண்டாவது வழி உள்ளது.

மாற்று விகிதங்கள். அனைத்து உலக நாணய மாற்று. நாணயங்களின் பட்டியலில் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) என்ற பிரிவில் உள்ள moneyratestoday.com என்ற வலைத்தளத்தின் இந்த பக்கத்தில் மற்றும் நாணயங்களின் இணைப்பைப் பின்தொடரவும் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) உங்களுக்கு தேவையான மற்றொரு நாணயத்திற்கு பரிமாற்ற வீதம்.

உத்தியோகபூர்வ வங்கிகளால் நிறுவப்பட்டவுடன் உத்தியோகபூர்வ மாற்று விகிதங்கள் குறித்த தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு 30 விநாடிகளிலும் ஆன்லைன் பரிமாற்ற விகிதங்கள் புதுப்பிக்கப்படும்.