நாணய மாற்றி, மாற்று விகிதங்கள்
நாணய மாற்றி பரிமாற்ற விகித கால்குலேட்டர் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் ஆன்லைன் நாணய மாற்று விகிதங்கள் வரலாறு
ஐ.நா. மாற்று விகிதங்கள் தரவு 12/12/2019 11:30

ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ மாற்று விகிதம்

ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ மாற்று விகிதம் இன்று. இன்று பொலிவியன் பொலிவியானோ இல் ரஷியன் ரூபிள் மதிப்பு.

ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ மாற்று விகிதம் இன்று


1 ரஷியன் ரூபிள் (RUB) சமம் 0.11 பொலிவியன் பொலிவியானோ (BOB)
1 பொலிவியன் பொலிவியானோ (BOB) சமம் 9.15 ரஷியன் ரூபிள் (RUB)

ரஷியன் ரூபிள் முதல் பொலிவியன் பொலிவியானோ க்கான உண்மையான பரிமாற்ற வீதம் இன்று. ரஷியன் ரூபிள் முதல் பொலிவியன் பொலிவியானோ இன் மதிப்பு பற்றிய தகவல்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்படும். இந்த பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பரிமாற்ற வீதம் பரிமாற்ற வர்த்தகத்தின் முடிவுகளின்படி இன்றைய 12 டிசம்பர் 2019 க்கு அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்ட மாற்று வீதமாகும். இந்த தளத்தில் தினசரி புதுப்பிக்கப்பட்ட இலவச நாணய மாற்று வீத அறிக்கை கிடைக்கிறது.

அந்நிய செலாவணி விகிதம் மேம்படுத்தப்பட்டது 12/12/2019 ஐ.நா. தரவு படி.

1 ரஷியன் ரூபிள் இன்று ஐரோப்பிய வங்கியில் 0.11 பொலிவியன் பொலிவியானோ க்கு சமம். 1 ரஷியன் ரூபிள் 0.000678 பொலிவியன் பொலிவியானோ இன்று ஒரு முன்னணி ஐரோப்பிய வங்கியில் உயர்ந்தது. ரஷியன் ரூபிள் ஐரோப்பிய தரவுகளின்படி பொலிவியன் பொலிவியானோ க்கு எதிராக இன்று மாற்று விகிதம் வளர்ந்து வருகிறது. 1 ரஷியன் ரூபிள் க்கு நீங்கள் இப்போது ஒரு ஐரோப்பிய வங்கியின் விகிதத்தில் 0.11 பொலிவியன் பொலிவியானோ செலுத்த வேண்டும்.

மாற்று ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ அந்நிய செலாவணி செலாவணி சந்தையில் வாழ ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ மாற்று விகிதம் வரலாறு

ரஷியன் ரூபிள் செய்ய பொலிவியன் பொலிவியானோ மாற்று விகிதம் இன்று 12 டிசம்பர் 2019

இந்த பக்கத்தின் சமீபத்திய மாற்று விகிதங்களின் அட்டவணையில் கடந்த சில நாட்களாக ரஷியன் ரூபிள் ஐ பொலிவியன் பொலிவியானோ உடன் ஒப்பிடுவது மிகவும் வசதியானது. ரஷியன் ரூபிள் முதல் பொலிவியன் பொலிவியானோ இன் மதிப்புகள் கடந்த நாட்களில் தளத்தின் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன. பரிமாற்ற வீதத்தின் இயக்கவியலைப் புரிந்து கொள்ள கடந்த சில நாட்களாக ரஷியன் ரூபிள் இன் பரிமாற்ற வீதத்தை பொலிவியன் பொலிவியானோ உடன் ஒப்பிடுக. ரஷியன் ரூபிள் க்கு பொலிவியன் பொலிவியானோ க்கு நாளைய மாற்று வீதம் சமீபத்திய நாட்களில் பரிமாற்ற வீதத்தின் இயக்கவியலைப் பொறுத்தது.

தேதி மதிப்பீடு மாற்றம்
12.12.2019 0.109292 0.000678
11.12.2019 0.108614 -0.000238
10.12.2019 0.108852 -0.000081700674837301
09.12.2019 0.108933 0.000328
08.12.2019 0.108605 -
ரஷியன் ரூபிள் (RUB)

1.09 பொலிவியன் பொலிவியானோ 10 ரஷியன் ரூபிள் தற்போதைய மாற்று வீதம். 50 ரஷியன் ரூபிள் பரிமாற்ற விகிதத்தில் 5.46 பொலிவியன் பொலிவியானோ. 10.93 பொலிவியன் பொலிவியானோ 100 ரஷியன் ரூபிள் தற்போதைய மாற்று வீதம். 250 ரஷியன் ரூபிள் இன் மாற்று விகிதத்தில் 27.32 பொலிவியன் பொலிவியானோ. 1 ரஷியன் ரூபிள் இப்போது 0.11 பொலிவியன் பொலிவியானோ க்கு சமம். தேசிய வங்கியின் உத்தியோகபூர்வ வீதம். 1 ரஷியன் ரூபிள் 0.000678 பொலிவியன் பொலிவியானோ இன்று நாட்டின் முன்னணி வங்கியின் பரிமாற்ற வீதத்தின் படி உயர்ந்தது.

10 RUB 50 RUB 100 RUB 250 RUB 500 RUB 1 000 RUB 2 500 RUB 5 000 RUB
1.09 BOB 5.46 BOB 10.93 BOB 27.32 BOB 54.65 BOB 109.29 BOB 273.23 BOB 546.46 BOB
பொலிவியன் பொலிவியானோ (BOB)

பரிமாற்ற விகிதத்தில் 1 பொலிவியன் பொலிவியானோ இன் விலை 9.15 ரஷியன் ரூபிள். 5 பொலிவியன் பொலிவியானோ இன் செலவு ரஷியன் ரூபிள் இப்போது 5 க்கு சமம். 10 பொலிவியன் பொலிவியானோ இப்போது 91.50 ரஷியன் ரூபிள். 25 பொலிவியன் பொலிவியானோ இன் செலவு ரஷியன் ரூபிள் இப்போது 25 க்கு சமம். ரஷியன் ரூபிள் பரிமாற்ற வீதம் பொலிவியன் பொலிவியானோ க்கு எதிராக உயர்கிறது. 1 ரஷியன் ரூபிள் இன் விலை இன்று 0.11 பொலிவியன் பொலிவியானோ, நாட்டின் தேசிய வங்கி நிறுவப்பட்டபடி .

1 BOB 5 BOB 10 BOB 25 BOB 50 BOB 100 BOB 250 BOB 500 BOB
9.15 RUB 45.75 RUB 91.50 RUB 228.75 RUB 457.49 RUB 914.98 RUB 2 287.45 RUB 4 574.91 RUB