நாணய மாற்றி, மாற்று விகிதங்கள்
நாணய மாற்றி பரிமாற்ற விகித கால்குலேட்டர் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் ஆன்லைன் நாணய மாற்று விகிதங்கள் வரலாறு
வாங்கப்பட்டன மாற்று விகிதங்கள் புதுப்பித்தது: 08/12/2019 11:05

மாற்று விகிதம் ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி (VEF) அந்நிய செலாவணி செலாவணி சந்தையில் வாழ

ரஷியன் ரூபிள் - வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி இப்போது அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றம் சந்தையில் விலை 08 டிசம்பர் 2019
ரஷியன் ரூபிள் - வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி இப்போது அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றம் சந்தையில் விலை 08 டிசம்பர் 2019

11:05:25 (59 வினாடிகளில் அந்நிய செலாவணி வீதம் புதுப்பிக்க)

1 RUB = 3 902.58 VEF
1 VEF = 0.0003 RUB

அந்நிய செலாவணி: ரஷியன் ரூபிள் முதல் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி பரிமாற்ற வீதம் - 3 902.58. ஒவ்வொரு 30 வினாடிக்கும் ஒரு முறை, ரஷியன் ரூபிள் பரிமாற்ற வீதம் புதுப்பிக்கப்படும். ரஷியன் ரூபிள் வீதம் ஆன்லைனில் காட்டப்பட்டுள்ளது. உடனடி ரஷியன் ரூபிள் முதல் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி பரிமாற்ற வீதம்.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக விளக்கப்படம் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி ரூபல் மணிக்கு வாழ 08 டிசம்பர் 2019

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக விளக்கப்படம் ரூபிள் செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி வாழ, 08 டிசம்பர் 2019

இந்த பக்கத்தில் ரஷியன் ரூபிள் இன் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி க்கு மாற்று விகித விளக்கப்படத்தை நாங்கள் செய்துள்ளோம். பரிமாற்ற விகிதங்கள் விளக்கப்படத்தில் பார்க்க வசதியாக இருக்கும். விளக்கப்படத்தில் உள்ள அனைத்து மாற்று விகித மாற்றங்களையும் விரைவாக கவனிக்க முடியும். ரஷியன் ரூபிள் இன் வரைபடம் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி ஒவ்வொரு 30 விநாடிகளிலும் தானாகவே மாறும்.

மாற்று ரஷியன் ரூபிள் செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி ரஷியன் ரூபிள் செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி மாற்று விகிதம் ரஷியன் ரூபிள் செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி மாற்று விகிதம் வரலாறு

ஆன்லைன் வர்த்தக ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி நேரத்தில்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் ரஷியன் ரூபிள் முதல் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி பரிமாற்ற வீதத்தைக் கண்டுபிடிப்போம். 0.0000 VEF நிமிடத்திற்கு ரஷியன் ரூபிள் (RUB ) to வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி. ரஷியன் ரூபிள் இன் விகிதங்கள் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த பக்கத்தில் உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன. நிமிடத்திற்கு ரஷியன் ரூபிள் இன் மதிப்புகள் அட்டவணையில் வைக்கப்படுகின்றன, இதனால் வேறுபாட்டைக் காண வசதியாக இருக்கும்.

10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00
3 902.58 3 902.58 3 902.58 3 902.58 3 902.58 3 902.58 3 902.58 3 902.58 3 902.58

ஆன்லைன் வர்த்தக ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி கடந்த மணி நேர வர்த்தக

பரிமாற்ற வீத மாற்றங்களை ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பார்க்கலாம். ரஷியன் ரூபிள் (RUB) முதல் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி இன் வளர்ச்சி இந்த நேரத்தில் - 0.0000 VEF. பக்கத்தின் அட்டவணையில் உள்ள அந்நிய செலாவணியிலிருந்து ரஷியன் ரூபிள் முதல் வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி இன் 10 மணி நேர வரலாறு. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரஷியன் ரூபிள் இன் மதிப்புகள் அட்டவணையில் வைக்கப்படுகின்றன, இதனால் வேறுபாட்டைக் காண வசதியாக இருக்கும்.

07:00
3 902.58

ஆன்லைன் வர்த்தக ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய வெனிசுலா பொலிவர் ஃபுயிராட்டி இன்றைய போக்கிற்கு 08 டிசம்பர் 2019

10:00
3 902.58