நாணய மாற்றி, மாற்று விகிதங்கள்
நாணய மாற்றி பரிமாற்ற விகித கால்குலேட்டர் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் ஆன்லைன் நாணய மாற்று விகிதங்கள் வரலாறு
வாங்கப்பட்டன மாற்று விகிதங்கள் புதுப்பித்தது: 05/12/2019 10:31

மாற்று விகிதம் ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் (BAM) அந்நிய செலாவணி செலாவணி சந்தையில் வாழ

ரஷியன் ரூபிள் - போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் இப்போது அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றம் சந்தையில் விலை 05 டிசம்பர் 2019
ரஷியன் ரூபிள் - போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் இப்போது அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றம் சந்தையில் விலை 05 டிசம்பர் 2019

10:31:59 (59 வினாடிகளில் அந்நிய செலாவணி வீதம் புதுப்பிக்க)

1 RUB = 0.03 BAM
1 BAM = 36.20 RUB

அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றத்தில் 1 ரஷியன் ரூபிள் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் க்கு மாற்று விகிதம் 0.03 போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க். ரஷியன் ரூபிள் வீதத்தை போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் ஒவ்வொரு 30 விநாடிகளிலும் மாற்றுகிறது. அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றத்திலிருந்து ஆன்லைன் பரிமாற்ற வீதத்தின் குறைந்தபட்ச புதுப்பிப்பு. ரஷியன் ரூபிள் இன் பரிமாற்ற விகிதம் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் க்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு அந்நிய செலாவணி, மணிநேரம், வாரம் அல்லது மாதம்.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக விளக்கப்படம் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் ரூபல் மணிக்கு வாழ 05 டிசம்பர் 2019

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக விளக்கப்படம் ரூபிள் செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் வாழ, 05 டிசம்பர் 2019

ரஷியன் ரூபிள் முதல் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் 05 டிசம்பர் 2019 இன் மாற்று வீதம் இங்கே, இல் எங்கள் வலைத்தளம். மேலே உள்ள விளக்கப்படம் ரஷியன் ரூபிள் முதல் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் இன் காட்சி இடைமுகமாகும். விளக்கப்படத்தில் உடனடி வீத மாற்றங்களைக் காண்க. விளக்கப்படத்தில் சரியான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க சுட்டியைப் பயன்படுத்தி, இந்த நேரத்தில் அந்நிய செலாவணியில் ரஷியன் ரூபிள் பரிமாற்ற வீதத்தைக் கண்டறியவும்.

மாற்று ரஷியன் ரூபிள் செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் ரஷியன் ரூபிள் செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் மாற்று விகிதம் ரஷியன் ரூபிள் செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் மாற்று விகிதம் வரலாறு

ஆன்லைன் வர்த்தக ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் நேரத்தில்

எங்கள் வலைத்தளத்தில் நிமிடத்திற்கு பரிமாற்ற வீதம். ரஷியன் ரூபிள் (RUB) முதல் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் இன் இயக்கவியல் இந்த நிமிடத்தில் - 0.0000 BAM. அட்டவணை ஒவ்வொரு நிமிடமும் ரஷியன் ரூபிள் முதல் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் விகிதங்களைக் காட்டுகிறது. நிமிடத்திற்கு ரஷியன் ரூபிள் இன் மதிப்புகள் அட்டவணையில் வைக்கப்படுகின்றன, இதனால் வேறுபாட்டைக் காண வசதியாக இருக்கும்.

10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 04:00 03:00 02:00 01:00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

ஆன்லைன் வர்த்தக ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் கடந்த மணி நேர வர்த்தக

பரிமாற்ற வீத மாற்றங்களை ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பார்க்கலாம். ரஷியன் ரூபிள் (RUB) போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் க்கு இந்த நேரத்தில் வீழ்ச்சி - -0.0000 BAM. பக்கத்தின் அட்டவணையில் உள்ள அந்நிய செலாவணியிலிருந்து ரஷியன் ரூபிள் முதல் போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் இன் 10 மணி நேர வரலாறு. இந்த பக்கத்தில் உள்ள அட்டவணையில் 10 மணி நேரம் பரிமாற்ற வீத தரவைப் பார்க்கவும்.

07:00 01:00
0.03 0.03

ஆன்லைன் வர்த்தக ரஷியன் ரூபிள் (RUB) செய்ய போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் இன்றைய போக்கிற்கு 05 டிசம்பர் 2019

10:00
0.03