நாணய மாற்றி, மாற்று விகிதங்கள்
நாணய மாற்றி பரிமாற்ற விகித கால்குலேட்டர் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் ஆன்லைன் நாணய மாற்று விகிதங்கள் வரலாறு

யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) மாற்று விகிதம் வரலாறு (2022)

யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) மாற்று விகிதம் வரலாறு வரலாறு இருந்து 1999 வரை 2022. நாணய மாற்றம் விளக்கப்படம் யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) (2022).

யூரோ விகிதங்களின் வரலாறு 1992 முதல் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் தளத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. எந்த தேதிக்கும் எந்த ஆண்டிற்கும் பரிமாற்ற வீதங்களின் வரலாறு எங்களுடன் நீங்கள் காணலாம். ஆன்லைனில் அனைத்து ஆண்டுகளுக்கான அனைத்து மாற்று விகிதங்களின் தரவுத்தளம். யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் வரலாறு 1992 முதல் 2022 வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும். யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) 1992 முதல் 2022 வரையிலான மாற்று விகிதங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன.

யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு மாற்று விகிதத்தின் வரலாற்றின் வரைபடத்தில், நீங்கள் மதிப்பின் மாற்றத்தின் நீண்ட வரலாற்றைக் காணலாம் நாணயம். யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் வரலாற்றின் வரைபடம் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் அனைத்து மேற்கோள்களையும் காட்டுகிறது. யூரோ / சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) மாற்ற விகிதத்தின் வரலாற்றை இந்த பக்கத்தில் உள்ள விளக்கப்படத்தில் பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் காணலாம். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேதிக்கு மேல் வட்டமிட்டால், சரியான யூரோ வீதத்தை விளக்கப்படத்தில் காணலாம். கடந்த ஆண்டிற்கான சரியான விகிதத்தைக் கண்டறிய, யூரோ இன் வரலாற்றின் வரைபடத்தை சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு நகர்த்தவும்.

மாற்று யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) மாற்று விகிதம் யூரோ செய்ய சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) அந்நிய செலாவணி செலாவணி சந்தையில் வாழ
தேதி மதிப்பீடு
செப்டம்பர் 2022 1.394432
ஆகஸ்ட் 2022 1.406815
ஜூலை 2022 1.448205
ஜூன் 2022 1.394885
மே 2022 1.453727
ஏப்ரல் 2022 1.508651
மார்ச் 2022 1.516926
பிப்ரவரி 2022 1.511876
ஜனவரி 2022 1.531734

யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் வரலாறு 1992 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிமாற்ற விகிதங்கள் அட்டவணையில் கிடைக்கிறது. வரலாறு யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு பரிமாற்ற விகிதங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அட்டவணையில் உள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள பரிமாற்ற வீதங்களின் வரலாறு: யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிடைக்கிறது: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. நாணய வரலாற்று அட்டவணையில் ஆண்டின் இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாதங்களுக்கு மாற்று விகிதங்களின் வரலாறு கிடைக்கிறது. யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பரிமாற்ற வீதத்தைக் காணலாம். ஆண்டின் இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.

யூரோ இன் பரிமாற்ற விகிதங்களில் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு நீண்ட காலமாக மாற்றம் விகிதங்களின் வரலாற்றின் இந்த பக்கத்தில் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது . 10, 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளில் நாணயம் எவ்வளவு மாறிவிட்டது என்பதை மதிப்பிடுங்கள். நீண்ட காலமாக மேற்கோள்களின் விளக்கப்படத்தைக் காண்க. யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் நீண்ட கால இயக்கவியல் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக இந்த பக்கத்தில் மதிப்பிட முடியும். எங்கள் தளத்தில் அனைவருக்கும் தொடர்புடைய அனைத்து நாணயங்களின் விகிதங்களின் வரலாறு உள்ளது.

மற்றொரு நாணயத்திற்கு எதிராக யூரோ இன் வரலாற்றைக் கண்டுபிடிக்க சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு பதிலாக வேறு நாணயத்தைத் தேர்வுசெய்க. யூரோ க்கு பதிலாக ஒரு நாணயத்தைத் தேர்வுசெய்க அதன் பரிமாற்ற வீதத்தின் வரலாற்றை சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) க்கு அறிய. யூரோ இன் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் இலவச தரவுத்தளம் 1992 முதல் 2022 ஆன்லைனில் இப்போது மாற்று விகிதங்கள். யூரோ முதல் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் வரலாற்றைக் கண்டுபிடிக்க அட்டவணையில் உள்ள ஆண்டைக் கிளிக் செய்க.