நாணய மாற்றி, மாற்று விகிதங்கள்
நாணய மாற்றி பரிமாற்ற விகித கால்குலேட்டர் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் ஆன்லைன் நாணய மாற்று விகிதங்கள் வரலாறு

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ மாற்று விகிதம் வரலாறு (2021)

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ மாற்று விகிதம் வரலாறு வரலாறு இருந்து 1992 வரை 2021. நாணய மாற்றம் விளக்கப்படம் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ (2021).

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) விகிதங்களின் வரலாறு 1992 முதல் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் தளத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. ஆன்லைனில் அனைத்து ஆண்டுகளுக்கான அனைத்து மாற்று விகிதங்களின் தரவுத்தளம். சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) எந்த தேதிக்கும் வரலாறு. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ 1992 முதல் 2021 வரையிலான மாற்று வீதம் இந்த பக்கத்தில் கிடைக்கிறது. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ இன் வரலாறு 1992 முதல் 2021 வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும்.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ இன் வரலாற்றின் வரைபடம் 1992 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேற்கோளுடன். Moneyratestoday.com என்ற இணையதளத்தில் 30 ஆண்டுகளாக அனைத்து நாணயங்களின் வரைபடத்திலும் பரிமாற்ற வீதத்தின் வரலாறு சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) / யூரோ மாற்ற விகிதத்தின் வரலாற்றை இந்த பக்கத்தில் உள்ள விளக்கப்படத்தில் பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் காணலாம். விளக்கப்படத்தின் மீது வட்டமிட்டு, சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டிற்கான மேற்கோளைக் காண்க. கடந்த ஆண்டிற்கான சரியான விகிதத்தைக் கண்டறிய, சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் வரலாற்றின் வரைபடத்தை யூரோ க்கு நகர்த்தவும்.

மாற்று சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ மாற்று விகிதம் சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) செய்ய யூரோ அந்நிய செலாவணி செலாவணி சந்தையில் வாழ
தேதி மதிப்பீடு
ஜூலை 2021 0.625181
ஜூன் 2021 0.620376
மே 2021 0.622170
ஏப்ரல் 2021 0.633866
மார்ச் 2021 0.620971
பிப்ரவரி 2021 0.620576
ஜனவரி 2021 0.615624

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ இன் வரலாறு 1992 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிமாற்ற விகிதங்கள் அட்டவணையில் கிடைக்கிறது. இந்த சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் அட்டவணையில் பரிமாற்ற விகிதங்கள் இங்கே இலவசம். சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) / யூரோ 1992 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாணயங்களின் மேற்கோள்களின் வரலாற்றின் ஆன்லைன் அட்டவணை இந்தப் பக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. நாணய வரலாற்று அட்டவணையில் ஆண்டின் இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாதங்களுக்கு மாற்று விகிதங்களின் வரலாறு கிடைக்கிறது. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ க்கான மேற்கோள்களை ஒவ்வொரு மாதமும் பார்க்க, ஆண்டு அட்டவணையில்.

சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) இன் பரிமாற்ற விகிதங்களில் யூரோ க்கு நீண்ட காலமாக மாற்றம் விகிதங்களின் வரலாற்றின் இந்த பக்கத்தில் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது . 10, 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளில் நாணயம் எவ்வளவு மாறிவிட்டது என்பதை மதிப்பிடுங்கள். நீண்ட காலமாக மேற்கோள்களின் விளக்கப்படத்தைக் காண்க. சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ இன் நீண்ட கால இயக்கவியல் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக இந்த பக்கத்தில் மதிப்பிட முடியும். எங்கள் தளத்தில் அனைவருக்கும் தொடர்புடைய அனைத்து நாணயங்களின் விகிதங்களின் வரலாறு உள்ளது.

எங்கள் தரவுத்தளத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் வேறு எந்த நாணயத்தின் வரலாற்றையும் நீங்கள் காணலாம். எல்லா ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு நாணயத்தின் மேற்கோள்களின் ஆன்லைன் வரலாறு இங்கே உள்ளது. கடந்த ஆண்டு பரிமாற்ற விகிதங்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும். சிங்கப்பூர் வெள்ளி (சிங்கப்பூர் டொலர்) முதல் யூரோ இன் வரலாற்றைக் கண்டுபிடிக்க அட்டவணையில் உள்ள ஆண்டைக் கிளிக் செய்க.